Osprzęt spawalniczy

Metoda TiG

Uchwyty spawalniczy TIG
Elektroda wolframowa, spoiwo
Gaz osłonowy
Przewód masowy
Reduktor gazu
Chłodnica cieczy
Przewód z uchwytem elektrodowym MMA

Metoda MIG/MAG

Uchwyt spawalniczy
Końcówka prądowa
Drut spawalniczy
Gaz osłonowy
Reduktor gazu

Metoda plazmowa

Uchwyt do cięcia plazmą (palnik plazmowy)
Sprężarka powietrza (kompresor)
Zestaw części zużywalnych
Elementy pomocnicze

Metoda gazowa

Palniki
Reduktory butlowe
Bezpieczniki
Butle z gazami
Węże
Zestaw części do palnika

Rodzaje palników gazowych:
Palniki uniwersalne acetylenowo-tlenowe
Palniki uniwersalne propanowo-tlenowe
Palniki do cięcia
 acetylenowo-tlenowe
Palniki do cięcia propanowo-tlenowe
Palniki do cięcia bezinżektorowe
Palniki propanowo-powietrzne

Istnieje również szereg palników specjalnego przeznaczenia, przeznaczonych do zróżnicowanych prac. Zasadniczo zakresy zastosowań palników uzależnione są również od ich producentów.

Rodzaje reduktorów:
Reduktor butlowy

Reduktor jednostopniowy
Reduktor dwustopniowy

Bezpieczniki gazowe:
Przymus używania bezpieczników gazowych jest uregulowany w przepisach BHP:
„ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych -stan prawny: listopad 2005 r.
§ 23.
1. W przypadku zasilania urządzenia spawalniczego gazem palnym pobieranym z baterii butli, z wiązki butli, z generatora gazu lub z rurociągu, w każdym punkcie poboru gazu powinien być stosowany bezpiecznik.
2. W przypadku zasilania palników tlenowo-gazowych gazami pobieranymi z butli powinny być stosowane bezpieczniki usytuowane na wlocie lub wewnątrz palnika. Wymaganie to nie dotyczy przewodów tlenu tnącego w palnikach przeznaczonych do cięcia.”

Bezpieczniki występują jako przypalnikowe oraz przyreduktorowe.

Węże do gazu:
Tlen – niebieski

Acetylen – czerwony
Propan – pomarańczowy
Węże muszą spełniać wymagania określone w przepisach BHP. Mówią one między innymi o dopuszczalnym zastosowaniu i minimalnych długościach przewodów.

ARTYKUŁY BHP:
– odzież ochronna dla spawaczy,
– rękawice, fartuchy,
– maski, przyłbice, okulary.

Wszelkiego rodzaju uszczelki i części zamienne.