Argon

Argon jest gazem szlachetnym cięższym od powietrza. W atmosferze ziemskiej argon występuje w ilości 0,934%, gaz ten jest wykorzystywany do procesów chemicznych potrzebujących niereaktywnej atmosfery. Z tego powodu jest jednym z podstawowych gazów (obok dwutlenku węgla) stosowanych w spawaniu w atmosferze ochronnej. Jego zaletą jako atmosfery ochronnej jest też jego większa gęstość od gęstości powietrza. Używa się go też w żarówkach, a dzięki niższej od powietrza przewodności cieplnej, podobnie jak krypton, wykorzystywany jest do wypełniania szyb zespolonych w nowoczesnych oknach. Argonem są wypełniane dyski twarde komputerów, w celu mniejszego zużycia się talerzy i głowicy czytającej.
Argon nie jest toksyczny, jednak podobnie jak azot może wypierać tlen potrzebny do oddychania. Ponadto, ponieważ argon jest cięższy od powietrza, to może gromadzić się przy podłożu, przede wszystkim w zagłębieniach terenu.
Argon dostępny jest głównie w butlach 8L, 10L, 20L, 40L, 50L. Sprzedawany jest w m3 przykładowo w jednej butli 40L znajduje się około 6,5m3 przy ciśnieniu około 150 bar.  Na zamówienie dostępny również w wiązkach butlowych, lub ciekły w zbiornikach przenośnych.

ZASTOSOWANIA:
Przetwórstwo metali: gaz osłonowy w procesie spawanie, atmosfera do wyżarzania i walcowania metali i stopów, przedmuchiwanie stopionych metali – eliminacja porowatości w odlewach
Metalurgia: eliminacja utleniania
Elektronika: atmosfera ochronna
Technika oświetleniowa: wypełnianie lamp żarowych i świetlówek
Technika izolacyjna: termoizolacja szyb okiennych