Dwutlenek Węgla

Dwutlenek węgla (CO2) jest gazem bezbarwnym, niepalnym, pozbawionym zapachu i smaku.
Używany jest w produkcji spożywczej, stosowany głównie w rozlewniach napojów, nadaje świeży smak trunku. CO2 wykorzystywany jest również przy uzdatnianiu wody pitnej i neutralizacji ścieków. W postaci stałej i ciekłej, tzw. suchy lód ma bardzo niską temperaturę minus 79 oC dzięki czemu używany jest do chłodzenia.
CO2 skroplony dostępny jest w butlach 2L, 5L, 8L (najpopularniejsze 5,3 kg tzw. szóstki), 10L, 27L, 40L i 50L.
Dwutlenek węgla jest gazem bardzo silnie reagującym na zmiany temperatur, przez co nie da się jednoznacznie określić ile ciśnienia będzie w pojedynczej butli przyjmuje się, że w temperaturze około 20°C, reduktor butlowy powinien pokazywać ciśnienie w granicach 50-60 bar. Temperaturą krytyczną jest 30°C, każda butla jest wyposażona w zaworek bezpieczeństwa, który przy tej temperaturze otworzy się i opróżni butlę.
Posiadamy własny zbiornik na COdzięki czemu, możemy na życzenie napełniać butle klienta i gwarantować świeżość gazu. Prowadzimy również sprzedaż hurtową dla dużych odbiorców.

ZASTOSOWANIA:
Przemysł spożywczy: nasycanie napojów, mrożenie i schładzanie żywności, pakowanie artykułów spożywczych, głuszenie zwierząt, hodowanych w celach spożywczych
Metalurgia:
 proces utwardzania rdzenia, obróbka metali, gaz osłonowy w procesie spawania, gaz laserowy
Ochrona środowiska: 
uzdatnianie wody pitnej, regulacja pH
Przemysł papierniczy: regulacja pH procesu, stabilizacja poziomu Ca2+ w systemie, płukanie celulozy
Budownictwo:
 zamrażanie ziemi w trakcie prac w tunelach, chłodzenie betonu w celu uniknięcia naprężeń
Bezpieczeństwo pracy, ochrona przeciwpożarowa:
 Stosowany w gaśnicach śniegowych, gaszenie ognia
Medycyna:
 chirurgia laparoskopowa, krioterapia
Ogrodnictwa: dokarmianie upraw szklarniowych
Czyszczenie kriogeniczne: czyszczenie granulatem suchego lodu (dwutlenek węgla w postaci stałej)