Serwis gaśnic

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 22 czerwca 2010 Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku.

Wykonujemy pełny zakres usług serwisowych sprzętu gaśniczego. Dzięki czemu mają państwo pewność co do ich sprawności na wypadek potrzeby użycia:

  • Wykonujemy okresowe przeglądy i konserwacje gaśnic i agregatów gaśniczych
  • Naprawiamy, napełniamy środkami gaśniczymi gaśnice i agregaty gaśnicze
  • Wykonujemy legalizację zbiorników gaśnic i agregatów
  • Usługi wykonujemy bezpośrednio w obiektach klienta lub w naszym warsztacie

Właściwa konserwacja i remont sprzętu, wymaga posiadania specjalistycznego oprzyrządowania, dostępu do oryginalnych, nowych części zamiennych oraz właściwych, służących do napełnienia gaśnic środków chemicznych. A ponad to wiedzy i doświadczenia osób dokonujących czynności serwisowe. Dlatego zlecanie takowych działań firmom lub osobom prywatnym bez historii i wiedzy oraz niezbędnych uprawnień jest sprzeczne z logiką. ale również z przepisami prawa.

Niezależnie od obowiązujących okresowych przeglądów, konserwacji wymagają też gaśnice wyposażone w manometr, kiedy jego wskazówka znajduje się poniżej zielono zielonego pola na skali. Każde gaśnice, które zostały zużyte lub doszło do próby użycia. Każdorazowe wciśnięcie dźwigni gaśnicy, powoduje wydobycie się czynnika gaśniczego na zewnątrz przez co gaśnica nie nadaje się do ponownego użycia.

Konserwacji podlegają gaśnice, w których zerwano plomby umieszczone przez producenta lub konserwatora na dźwigni uruchamiającej. Gaśnice, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego (skrzywiony zawór, rozbity manometr, przecięty lub przedziurawiony wąż, brak węża, ogniska korozji itp.) oraz nie posiadają czytelnej kontrolki z terminem ważności badań.

 


info UWAGA:
Należy pamiętać, że w przypadku kontroli sprzętu przeciwpożarowego, niesprawne gaśnice mogą być podstawą do nałożenia grzywny przez organ kontrolujący, a w przypadku pożaru niesprawne gaśnice mogą utrudnić uzyskanie odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.