Azot

Azot jest podstawowy składnikiem ziemskiej atmosfery. Jego udział w powietrzu, którym oddychamy to aż 78% objetości.
Azot jest bezbarwnym, bezwonnym i neutralnym smakowo gazem.  Azot jest niepalny, a nawet może tłumić procesy spalania. Jest również nietoksyczny, jednak przy wysokich stężeniach może działać dusząco, ponieważ wypiera tlen niezbędny do oddychania.  Ze względu na taką właściwość, wymaga się,  przestrzegania specjalnych wytycznych bezpieczeństwa.
Azot możecie Państwo kupić w butlach 2L, 5L, 8L, 10L, 40L, 50L oraz w wiązkach butlowych 600L. Sprzedawany jest w m3, dla przykładu w jednej butli 40L mieści się około 5,9m3. Ciśnienie w butlach zależnie od pojemności, temperatury zewnętrznej i wytrzymałości butli waha się od 140 bar do 200 bar. Na zamówienie ciekły, dostępny również w zbiornikach przenośnych.

ZASTOSOWANIA:
Przemysł spożywczy: pakowanie artykułów spożywczych, mrożenie i schładzanie żywności, schładzanie produktów spożywczych podczas ich transportu, rozdrabnianie i przetwarzanie produktów sypkich
Metalurgia: procesy wysokotemperaturowe
Obróbka metali: schładzanie matryc podczas wyciskania, kurczenie części pasowanych skurczowo, przedmuchiwanie rur ze stali nierdzewnej podczas spawania, cięcie laserowe, plazmowe
Chemia: atmosfera ochronna (inertyzacja, przedmuchiwanie), ochrona przeciwpożarowa
Recykling: kriomielenie zużytych opon oraz tworzyw sztucznych
Medycyna, laboratoria, zamrażanie i konserwacja krwi, materiałów biologicznych, schładzanie i izolacja aparatury medycznej
Szkło: schładzanie elektrod w piecu, zapobieganie utlenianiu w trakcie produkcji, optymalizacja chłodnicza
Budownictwo: obniżanie temperatury wylewania masy betonowej, co przeciwdziała powstawaniu pęknięć, stabilizacja gruntu przy zabezpieczaniu budynku
Elektronika: zapobieganie utlenianiu podczas produkcji półprzewodników i obwodów drukowanych, odzysk rozpuszczalników, zamrażanie i konserwacja krwi, materiałów biologicznych, schładzanie i izolacja aparatury medycznej
Szkło: 
schładzanie elektrod w piecu, zapobieganie utlenianiu w trakcie produkcji, optymalizacja chłodnicza
Budownictwo: obniżanie temperatury wylewania masy betonowej, co przeciwdziała powstawaniu pęknięć, stabilizacja gruntu przy zabezpieczaniu budynku
Elektronika: zapobieganie utlenianiu podczas produkcji półprzewodników i obwodów drukowanych, odzysk rozpuszczalników