Acetylen

Acetylen przechowuje się w butlach stalowych, pod ciśnieniem około 1 do1,2 MPa w postaci roztworu w acetonie. Butle są wypełnione porowatą masą, która absorbuje aceton i acetylen.
Dostępny w butlach 5L, 10L, 40L, 50L. Niestety 5L i 10L są bardzo trudno dostępne i zazwyczaj klienci muszą czekać kilka tyg. na ich napełnienie.
Acetylen sprzedawany jest w kilogramach przykładowo w butlach 40L może mieścić się od 3 do 8 kg, w zależności od tego jak dużo acetylenu udało się rozpuścić w acetonie.

Zastosowanie:
w palnikach acetylenowo-tlenowych do spawania i cięcia metali (acetylen w dużej ilości tlenu spala się w temperaturze 3100 °C)
w lampie acetylenowej do oświetlenia
w przemyśle chemicznym (m.in. do produkcji tworzyw sztucznych)
Acetylen C2H2 jest gazem palnym o wysokiej wydajności, z możliwością bardzo wielu zastosowań – prawdziwy „omnibus” w zakresie technik gazowo-tlenowych. W procesach spawania, cięcia, oczyszczania płomieniowego, natrysku i prostowania płomieniowego oraz żłobienia gazowego – acetylen jest zawsze właściwym wyborem.