Materiały spawalnicze

Elektrody otulone (MMA)
Rodzaje elektrod otulonych:
Elektrody o otulinie rutylowej (R)
Elektrody o otulinie zasadowej (B)
Elektrody o otulinie celulozowej (C)
Elektrody o otulinie kwaśnej (A)
Elektrody specjalne
RA – otulina rutylowo-kwaśna,

RB – otulina rutylowo-zasadowa,
RC – otulina rutylowo-celulozowa,
RR – otulina rutylowa o dużej grubości.

Rodzaj i średnica elektrody
W praktyce elektrody otulone posiadają średnicę rdzenia od 1,6mm do 6,0mm.
Elektroda wolframowa, spoiwo (TIG)
Czysty wolfram (Kod Kolor: zielony)
Torowane (Kod Kolor: czerwony)
Cerowe (Kod Kolor: szary)
Lantanowane (Kod Kolor: złoty)
Cyrkonowe (Kod Kolor: biały)
Drut spawalniczy (MIG/MAG)
Drut elektrodowy, miedziowany z dodatkiem odtleniaczy Mn i Si do spawania półautomatycznego w osłonie CO2 oraz mieszanki M2 i M3.

Rozmiary drutu:

Średnica (mm)Pakowane (kg)
0,65
0,85, 15
15, 15
1,215

Inne materiały eksploatacyjne
Akcesoria do uchwytów: tulejki, łączniki, dysze, etc.
Luty twarde i miękkie, topniki, preparaty antyodpryskowe.