Tlen

Gdyby nie było tlenu nie byłoby nas. Jest niezbędny do życia ale równie ważną rolę pełni w przemyśle. Powietrze składa się w 21% tlenu.
Najważniejsza własnością tlenu jest wchodzenie w reakcje. Większość znanych pierwiastków wchodzi w reakcję z tlenem. Procesy utleniania i spalania przebiegają w atmosferze wzbogaconej w tlen o wiele szybciej niż w powietrzu. Z uwagi na tę własność, tlen jest niezbędny dla produkcji i obróbki przemysłowej.
Tlen możecie Państwo kupić w butlach 2L, 5L, 8L, 10L, 40L, 50L oraz w wiązkach butlowych 600L. Sprzedawany jest w m3, dla przykładu w jednej butli 40L mieści się około 6,5m3. Ciśnienie w butlach zależnie od pojemności, temperatury zewnętrznej i wytrzymałości butli waha się od 140 bar do 200 bar.
Jeśli używają Państwo Tlenu do spawania lub cięcia napewno zauważyliście Państwo różnicę między jakością gazu od różnych dostawców. Wynika to z czystości butli i jej zawilgocenia, sprzedawane przez nas są starannie przygotowywane przed napełnieniem, dzięki temu wykluczone zostaje zagrożenie zabrudzenia butli a tym samym gazu.

ZASTOSOWANIA:
Przemysł spożywczy:
 jako składnik mieszanki – do pakowania mięsa
Metalurgia: wzbogacanie powietrza, podwyższanie temperatury wytopu
Obróbka metali: cięcie gazowe, w małych ilościach – do osłonowych gazów spawalniczych
Chemia: zwiększa efektywność procesów utleniania (np. wzbogacanie dmuchu)
Ochrona środowiska: oczyszczanie ścieków (dotlenianie oczyszczalni), uzdatnianie wody pitnej
Medycyna: reanimacja, w połączeniu z innymi gazami – do znieczulania, tlenoterapia
Szkło: poprawa spalania w piecach, zmniejszanie emisji spalin
Przemysł papierniczy: bielenie papieru, delignifikacja