Wodór

Wodór jest najlżejszym ze wszystkich gazów, pozbawionym barwy oraz zapachu.
Wodór to najbardziej rozpowszechniony pierwiastek we Wszechświecie. W warunkach atmosfery ziemskiej wchodzi w skład ogromnej ilości związków zarówno organicznych jak i nieorganicznych.
Najczęściej wykorzystywanymi procesami wytwarzania wodoru są katalityczne procesy reformingowe (steam-reforming) oraz elektroliza roztworów chlorku potasowego.
Ze względu na własności fizyczne i chemiczne, wodór znajduje liczne zastosowania przemysłowe, m.in.: jako gaz palny dla specjalnych zastosowań, jako gaz ochronny w obróbce cieplnej. Z uwagi na dużą przewodność cieplną, wodór stosowany jest także jako gaz chłodzący. Większość światowej produkcji wodoru zużywana jest przez przemysł chemiczny.
Wodór nie jest dostępny od ręki, prosimy o wcześniejsze zamówienie. Można go kupić w butlach 40L i 50Li w wiązkach.

ZASTOSOWANIA:
Przemysł spożywczy: utwardzanie tłuszczów jadalnych (np. margaryny)
Metalurgia: atmosfera ochronna w procesach wysokotemperaturowych
Obróbka metali: spawanie stali austenitycznej (mieszanka z argonem), cięcie i spawanie plazmowe
Chemia: procesy hydrokrakingu i hydrorafinacji
Farmaceutyka: produkcja sorbitolu stosowanego w kosmetykach, detergentach, klejach, witaminach
Elektronika: specjalna atmosfera do produkcji układów półprzewodnikowych7