Poprawa efektywności energetycznej firmy

Szanowni Państwo,

informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i rozpoczynamy realizację projektu Poprawa efektywności energetycznej firmy ZARTEX współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Projekt polega na termomodernizacji budynku Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „ZARTEX” Tadeusz Zaręba, co będzie możliwe dzięki zakupowi prac przygotowawczych (audyt energetyczny), zakupowi materiałów i robót budowlanych (zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową, zmiana źródła energii na OZE).

Cele projektu:

  1. Poprawa efektywności energetycznej obiektu o 83,23%.2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza – CO2 oraz PM10 o 99,99%.3. Produkcja energii elektrycznej z OZE (11 MWh).4. Produkcja energii cieplnej z OZE (20,78 GJ).

Cele Zostaną osiągnięte 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu dzięki realizacji zadania zbiorczego: Modernizacja obiektu. Prace w ramach zadania: Instalacja paneli fotowoltaicznych, modernizacje instalacji c.o. i c.w.u., modernizacja przegrody podłogi na gruncie, modernizacja przegrody Dach 2, modernizacja przegrody Dach 1, modernizacja przegrody ściany zewnętrznej, modernizacja przegrody okno zewnętrzne, modernizacja przegrody drzwi zewnętrzne, modernizacja przegrody drzwi wewnętrzne, wykonaniu audytu energetycznego.

Planowane efekty:

Efektem realizacji celów będzie spadek rocznych kosztów energii o 55 218, 69 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi: 401 303, 72 PLN

Współfinansowanie UE w kwocie: 212 071, 07 PLN