Regulamin

Zasady korzystania z materiałów foto/wideo

Materiały zamieszczone na stronie internetowej www.gazytechniczne.eu, w szczególności filmy, zdjęcia, artykuły autorskie stanowią własność firmy PPHU ZARTEX Tadeusz Zaręba i podlegają ochronie prawnej.

Ich kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w częściach bez zgody firmy PPHU ZARTEX Tadeusz Zaręba stanowi naruszenie praw autorskich.

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.06.90.631, z późniejszymi zmianami).