Inwestycja w OZE w firmie

Szanowni Państwo,

informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i rozpoczynamy realizację projektu Inwestycja w OZE w firmie P.P.H.U. „ZARTEX” TADEUSZ ZARĘBA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest optymalizacja kosztów operacyjnych funkcjonowania zakładu, oraz produkcja energii z OZE (panele fotowoltaiczne).

Projekt zakłada realizację 1 zadania: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, w ramach którego Beneficjent planuje zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z jej montażem i przyłączeniem do instalacji Wnioskodawcy oraz sieci elektroenergetycznej.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu utworzona zostanie instalacja fotowoltaiczna produkująca prąd ze słońca. Instalacja będzie dostarczała energię elektryczną potrzebną do funkcjonowania zakładu Wnioskodawcy, a nadmiar energii będzie odprowadzany do sieci elektroenergetycznej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 222 630,00 PLN

Współfinansowanie UE w kwocie: 117 650,00 PLN